HOME PROSTŘEDKY FYZIKÁLNÍ TERAPIE KONTAKTY


Rehabilitace rehasport

Prostředky fyzikální terapie

Lidské tělo je možno ovlivňovat za pomoci nejrůznějších fyzikálních prostředků, které řadíme do fyzikální terapie. Základní rozdělení je na prostředky přírodní a prostředky umělé.

A) Přírodní prostředky:   

    slunce (helioterapie)
    jeskyně (speleoterapie)
    přímořské prostředí (thalasoterapie)
    přírodní léčivé prameny, bahna atd. (balneologie)
    čerstvý vzduch aeroterapie)

B) Umělé prostředky:

    elektroterapie
    fototerapie
    mechanoterapie
    termoterapie
    hydroterapie
    magnetoterapie