HOME PROSTŘEDKY FYZIKÁLNÍ TERAPIE KONTAKTY


Fyzikální terapie

Rehabilitace rehasport

 

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

Fyzikální terapie je část fyzioterapie. Má všeobecný a nespecifický efekt na celé tělo a reakce je přenesena na celé tělo. Účinek fyzikální terapie je vždy závislý na individuálním stavu pacienta, na jeho tělesné konstituci, na stavu endokrinního systému a na jeho nervosvalové dráždivosti.

Z historie fyzikální terapie

Počátky fyzikální terapie sahají do daleké minulosti, kdy Číňané začali využívat prvky vodoléčby již r. 4700 př. n. l. Evropané si začali užívat vodoléčby kolem roku 77 př. n. l. a to zejména v Řecku, kde byl vybudován dokonce vodoléčebný komplex. Ve středověku zažily největší rozmach lázně, ale byly stavěny spíše z důvodu zábavy než pro léčebný efekt. Největšího rozmachu však moderní fyzikální terapie dosáhla až v novověku.